Sunday, 17 May 2015

รายงานทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตายในวัดปทุมฯ 19 พ.ค. 2553


นี่คือรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์หมายเลข 838/2553 หน้า 14-15 ซึ่งจัดทำโดยสำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสังหารประชาชนในวัดปทุมฯ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เราไม่แน่ใจว่าเอกสารฉบับนี้จัดทำวันไหน เนื่องจากเราได้รับเอกสารจากหน้า 4-15 ของเอกสารทั้งหมดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการลงวันที่ของเอกสาร เอกสารฉบับนี้น่าจะจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ในวันนี้ เราจะเผยแพร่เอกสารสองหน้าสุดท้ายของรายงานเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดบทสรุปที่สำคัญของรายงาน
เราจะเผยแพร่เอกสารหน้า 4-13 ในวันหลัง โดยหน้าดังกล่าวมีเนื้อหาอธิบายการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุวัดปทุมฯ อย่างละเอียดและเฉพาะทาง


เราอยากให้ผู้อ่านเน้นความสนใจไปที่หมายเลขหัวข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 และ 10.10 ซึ่งอยู่ในหัวข้อบทสรุปNo comments:

Post a Comment