Monday, 18 May 2015

บันทึกการเจรจาระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับแกนนำนปช. วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในชั่วโมงสุดท้ายของการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในกรุงเทพฯ แกนนำผู้ชุมนุมร่วมประชุมกับสมาชิกวุฒิสภาหลายคนในความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อเจรจาหาทางออกที่สันติ

รายละเอียดของการเจรจามักถูกโต้แย้งอย่างรุนแรงอยู่เสมอ ในตอนหลังรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อ้างว่าเสื้อแดง/นปช.ตกลงจะ “หยุดยิงทหาร” เท่านั้น คำกล่าวนี้บอกเป็นนัยว่าแกนนำผู้ชุมนุมปฏิเสธที่จะตกลงเจรจาอย่างสันติโดยปราศจากเงื่อนไข

วันนี้ เราขอเผยแพร่บันทึกในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในบันทึกระบุว่าการเจรจาระหว่างเสื้อแดง/นปช. และสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้นเวลา 18.30น. -20.15น. เอกสารฉบับนี้เผยให้เห็นว่าเสื้อแดง/นปช. เห็นด้วยกับการเจรจาแบบไม่มีเงื่อนไขกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ และนอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภายังได้รับคำสัญญาจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ว่า หากแกนนำเสื้อแดง/นปช.เข้าร่วมการพูดคุยอย่างไม่มีเงื่อนไข นายอภิสิทธิ์จะยับยั้งการใช้ทหารเข้าปราบปรามในอนาคต

การที่เอกสารนี้ได้รับการรับรองและลงนามโดยตำรวจซึ่งเรา
สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอทำให้เอกสารนี้มีมูลน่าเชื่อถือ ดังนั้นเอกสารนี้จึงเป็นบันทึกที่สมบูรณ์ที่สุดที่อธิบายรายละเอียดการเจรจาระหว่างสมาชิกวุฒิสภากับแกนนำเสื้อแดง/นปช. ใน วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แน่นอนว่า ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 กองทัพไทยภายใต้คำสั่งของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ได้กระทำการที่นำไปสู่การตายของพลเรือนมือเปล่าไทย 6 รายในวัดปทุมฯ

ผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดบันทึกการเจรจาในสำเนาที่แนบมาด้านล่าง1 comment:

  1. ไม่มีสัจจะในหมูโจร(ใส่สูท) ประชาชนคือฝุ่นใต้ตีนที่โดนกระทำมาตลอดด .สมเพชตัวเองที่เกิดเป็นคนไทย แห่ง กะลาแลนด์

    ReplyDelete